CURS 2019/2020 logo


Horaris grups
 


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJĄ

AF10-1R CURS

PREIMPRESSIÓ DIGITAL
AF10-2N CURS

PREIMPRESSIÓ DIGITAL

AF20-1R CURS

IMPRESSIÓ GRĄFICA


AF20-2N CURS

IMPRESSIÓ GRĄFICA


EA10-1R CURS

XARXES I ESTAC. TRACT. AIGÜES
EA10-2N CURS

XARXES I ESTAC. TRACT. AIGÜES
EE30-1R CURS

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNIC
EE30-2NCURS

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICAC
EO10-2N CURS

OBRES D'INTERIOR DECOR. I REHAB.
FM10-1R CURS A

SOLDADURA I CALDERERIA
FM10-1R CURS B

SOLDADURA I CALDERERIA
FM10-2N CURS A

SOLDADURA I CALDERERIA
FM10-2N CURS B

SOLDADURA I CALDERERIA
FS10-1R CURS

FUSTERIA I MOBLE
FS20-2N CURS

INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT
IM10-1R CURS

MANTENIMENT ELECTROMECĄNIC
IM10-2N CURS

MANTENIMENT ELECTROMECĄNIC
TM10-1R CURS A

ELECTROMECĄNICA DE VEHICLES
TM10-1R CURS B

ELECTROMECĄNICA DE VEHICLES
TM10-2N CURS A

ELECTROMECĄNICA DE VEHICLES
TM10-2N CURS B

ELECTROMECANICA DE VEHICLES
TM12-1R CURS

ELECTROMECANICA DE VEHICLES INDUST
TM12-2N CURS

ELECTROMECANICA DE VEHICLES INDUST
TM20-1R CURS A

CARROSSERIA
TM20-1R CURS B

CARROSSERIA

TM20-2N CURS A-B

CARROSSERIA


TM30-1R CURS

ELECTROMECĄNICA DE MAQUINĄRIA
TM30-2N CURS

ELECTROMECĄNICA DE MAQUINĄRIA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

1954-1R CURS

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
1954-PRP-2N CURS

PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
AFB0-1R CURS

DISSENY I EDICIÓ DE PUBLICACIONS  IMPRESES I MULTIMČD
AFA0-2N CURS

DISSENY I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ GRĄFICA
EAC0-1R CURS

ENERGIES RENOVABLES

EAC0-2N CURS

ENERGIES RENOVABLES

EAD0-1R CURS

GESTIÓ DE L'AIGUA


EAD0-2N CURS

GESTIÓ DE L'AIGUA


EEA0-1R CURS

SISTEMES ELECTROTČNICS I AUTOMATITZATS
EEA0-2N CURS

SISTEMES ELECTROTČCNICS I AUTOMATITZATS
EED0-1R CURS

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMĄTICA
EED0-2N CURS

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS I INFORMĄTICA
FMA0-1R CURS

CONSTRUCCIONS METĄL·LIQUES

FMA0-2N CURS

CONSTRUCCIONS METĄL·LIQUES

IMC0-1R CURS

MECATRŅNICA INDUSTRIAL

IMC0-2N CURS

MECATRŅNICA INDUSTRIAL
ISA0-1R CURS

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOV I ESPECTACLES
ISA0-2N CURS

REALITZACIÓ DE PROJECTES D'AUDIOV
I ESPECTACLES
TMA0-1R CURS A

AUTOMOCIÓ


TMA0-1R CURS B

AUTOMOCIÓ


TMA0-2N CURS A

AUTOMOCIÓ


TMA0-2N CURS B

AUTOMOCIÓPROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

PFI-HT02

HOTELERIA:
CUINA I CĄTERING

PFI-FM03

FABRICACIÓ MECĄNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTČCNIQUES
PFI-IM01

FONTANERIA,
CALEFACCIÓ
I CLIMATITZACIÓ.
PFI-FS01

FUSTERIA I
INSTAL·LACIO
DE MOBLES

PFI-HT02

HOTELERIA:
CUINA
PFI-AR03

VIVERS I JARDINS

PFI-EO02

PINTURA